Home / Over ons

Over Green City Nederland

Versnellen van de vergroening

Wij willen de steden in onze wereld groener en gezonder maken. Mensen, bedrijven en organisaties moeten natuurlijk als eerste stap de ecologische voetafdruk verkleinen en de CO2-uitstoot zo veel mogelijk voorkomen. Tegelijk willen we met het Climate Credit systeem van Green City Nederland het investeren in de vergroening ook financieel aantrekkelijker maken. Ons doel is om met deze aanpak de vergroening van onze woon-, werk- en leefomgeving enorm te versnellen.

Green City Nederland is het eerste initiatief in Europa om op grote schaal werk te maken van de klimaatadaptatie. Door middel van een integrale aanpak gaan we onze omgeving groener, gezonder en duurzamer maken. Een groene omgeving is niet alleen prettiger om in te wonen en te leven. Het is daarnaast gezonder voor mensen, net als voor dieren. Zo dragen wij tevens bij aan de biodiversiteit binnen onze steden.

Creëren van ecologische waarde

Vandaag kiezen voor een groene stad betekent een directe verbetering van de leefomgeving en zorgt voor een krachtige impuls aan de circulaire economie in de eigen regio en het ontstaan van nieuwe groene banen.

Door middel van het certificeren van groendak-systemen door onafhankelijke partijen en het meetbaar maken van de impact op het milieu kunnen we elk project koppelen aan een economische waarde. Door zowel de plannen als de daadwerkelijke realisatie te controleren maken we de vergroening meetbaar en verhandelbaar. Door het vergroenen met het Climate Credit systeem creëren we niet alleen een ecologische waarde maar maken deze ook interessant voor particulieren, bedrijven en organisaties die willen investeren in de vergroening van onze wereld.

Creëren van economische waarde

Green City Nederland wil de vergroening versnellen door middel van:
1. Het onafhankelijk certificeren van groendak-systemen.

2. Het nauwkeurig vastleggen van de ecologische impact van elk groen-project.

3. Het koppelen van de ecologische waarde aan een economische waarde d.m.v. het in de markt zetten van Climate Credits.

4. Het blijvend monitoren van projecten (o.a. door het inzetten sensortechniek) van de  energiebesparing, vermindering van de  CO2-emissie, waterretentie en de invloed op de biodiversiteit.

Zij werken al samen met Green City Nederland

Climate credits

Groene steden zorgen voor een directe bijdrage aan het verlagen van de CO2-uitstoot, het filteren van fijnstof en stikstof uit de lucht. En ze dragen bij aan een circulaire economie door het lokaal verwerken van materialen uit afvalstromen.

Climate Credits

177,030

Nieuwe banen

675,000,000

Groene daken

5,062,500,000

CO2 besparing per jaar