Home / Consument

Voor de consument

Iedereen maakt dagelijks keuzes die invloed hebben op de ecologische voetafdruk. Ons doel is om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken.

Wat is een CO2-voetafdruk?

Bewust beslissingen nemen begint bij kennis over de impact van je keuzes. De energie die je nodig hebt, de reizen die je maakt, het voedsel dat je eet, de producten die je koopt hebben allemaal invloed op je ecologische voetafdruk. Een koolstofvoetafdruk is de totale hoeveelheid broeikasgassen die door onze acties ontstaan. De ecologische voetafdruk drukken we uit in tonnen CO2.

Voorkomen en versnellen

Door andere keuzes te maken kun je je ecologische voetafdruk verkleinen. Door bijvoorbeeld naar je werk te fietsen of minder vlees te eten, verlaag je direct je ecologische voetafdruk. Door je huis goed te isoleren verminder je het verlies van warmte en daarmee de uitstoot van CO2. Wil je nog meer doen dan kan je ook investeren in groenprojecten in Nederland of bij jou in de buurt. Bekijk de Climate Credit projecten waar nu aan gewerkt wordt en help mee aan de versnelling van het groener en gezonder maken van je directe omgeving.

Door te kiezen voor een groendak met het Climate Credit Certificaat lever je een belangrijke bijdrage aan het groener en gezonder maken van je stad en geef je een belangrijke boost aan het creëren van groene banen in een circulaire economie. Om je voetafdruk nog verder te verkleinen kan je door Climate Credits te kopen van een project bij jou in de buurt.

Zij werken al samen met Green City Nederland

Climate credits

Groene steden zorgen voor een directe bijdrage aan het verlagen van de CO2-uitstoot, het filteren van fijnstof en stikstof uit de lucht. En ze dragen bij aan een circulaire economie door het lokaal verwerken van materialen uit afvalstromen.

Climate Credits

177,030

Nieuwe banen

675,000,000

Groene daken

5,062,500,000

CO2 besparing per jaar