Skip to main content
Nieuws

Green City Nederland gaat de vergroening van Nederlandse steden versnellen

By mei 16, 2022juli 13th, 2022No Comments

Persbericht 16 mei 2022
———————————————

Green City Nederland gaat de vergroening van Nederlandse steden versnellen door groendak-systemen door onafhankelijk partijen te laten certificeren, de bouw van 3 experimentele demo-fabrieken en het koppelen van een economische waarde aan de ecologische waarde van groensystemen.

Green City Certificatie Joosten Ecodak

16 mei 2022 Bemmel. Joosten Ecodak ontvangt het eerste Green City Nederland Certificate voor hun groendakconcept uit de handen van Arvid Prigge van Green City Nederland. Het certificeren van dit groendaksysteem is de eerste stap van een systematische aanpak van het duurzaam vergroenen van de stadsomgeving.

Green City Nederland wil Nederland stad voor stad groener en gezonder maken. Dit doen ze door de levenscyclus van groene daken in zijn geheel te bekijken en het productieproces op een nieuwe manier aan te pakken. Tegelijk wordt bij een aantal gerealiseerde projecten betrouwbare data verzameld door middel van sensor-technologie en onderzoeken met drones gedurende de gehele levenscycles van het project. Met de verzamelde data ontwikkeld Green City Nederland een precies beeld over de werkelijke CO2-besparing, warmte- en koude-isolatie, waterretentie en biodiversiteit.

De aanpak bestaat uit drie onderdelen, Certificeren, Valideren en Waarderen:
– groensystemen door onafhankelijke partijen laten certificeren
– de milieu-impact van groenprojecten nauwkeurig berekenen en valideren,
– de ecologische waarde vertalen naar een economische waarde. Creëren van een

financiële kickback voor de opdrachtgevers en investeerders van een groenprojecten.

Door te investeren in Climate Credits kunnen bedrijven, organisaties en particulieren niet alleen hun ecologische voetafdruk verkleinen maar zorgen ze ook voor het versneld vergroenen van de directe woon-, werk- en leefomgeving. Door deze integrale aanpak in de hele keten wordt een krachtige impuls gegeven aan het circulair maken van de economie en het groener en gezonder maken van onze steden.

Drie demo-fabrieken

Samen met topbedrijven uit de Nederlandse groenindustrie bouwt Green City Nederland aan drie demofabrieken waar nieuwe producten gemaakt worden uit bestaande afvalstromen. Op dit moment wordt gewerkt aan de bouw van een fabriek waar van gebruikte autobanden nieuwe kunststof producten gemaakt worden met een ecologische voetafdruk die tot 20 keer lager is dan nieuw plastic uit aardolie (en 8 keer lager dan gerecycled plastic). De kosten voor deze nieuwe producten zijn vergelijkbaar of komen zelfs lager uit dan de reguliere kostprijs.

Ontwikkelaars en fabrikanten

Door groensystemen van ontwikkelaars te laten beoordelen en certificeren door een onafhankelijke partij valideren we de CO2-voetafdruk van het systeem zelf en de impact op het milieu. Door Green City Nederland goedgekeurde systemen voldoen aan de hoogste standaarden op het gebied van milieudruk, vermindering van CO2-emissies, en bieden extra milieuvoordelen op het gebied van waterretentie en biodiversiteit. Door de ecologische waarde te koppelen aan een economische waarde creëren we Climate Credits die door Green City Nederland in de

markt gezet worden en zorgen ze voor een financiële kick back voor ontwikkelaars van groenprojecten die gebruik maken van de gecertificeerde groensystemen.

Bedrijven, organisaties en gemeentes

Bedrijven, organisaties en gemeentes worden zich steeds meer bewust van hun verantwoordelijkheid voor de verandering van het klimaat en het directe leefmilieu van haar klanten, medewerkers, huurders en bewoners. Elke organisatie moet zoveel mogelijk de eigen ecologische voetafdruk verkleinen. Maar ze kunnen nu ook een enorme stimulans geven aan het groener en gezonder maken van onze economie.

Creëren van Climate Credits

Green City Nederland helpt bedrijven, organisaties, gemeentes en woningbouw- verenigingen bij de ontwikkeling en versnelling van plannen om daken en gevels te vergroenen. Ze stimuleren de ontwikkeling van groenprojecten door deze meetbaar te maken en de positieve impact op het milieu te vertalen naar een economische waarde. Door het laten beoordelen en certificeren van groen- projecten zorgen we voor een additionele waarde in de vorm van Climate Credits die een financiële kick back geven op het project.

Investeren in Climate Credits

Green City Nederland zorgt voor de onafhankelijke beoordeling en certificering van groenprojecten. Tegelijk verzamelen we bij verschillende projecten door middel van sensortechnieken belangrijke data over de daadwerkelijke energiebesparing, het voorkomen en vastleggen van CO2, de opvang van fijnstof, de buffering regenwater en de impact op de biodiversiteit. Met deze aanpak krijgt de vergroening van Nederland een economische waarde en u een aantoonbare en zichtbare bijdrage levert aan het groener en gezonder maken van onze woon-, werk- en leefomgeving.

Particulieren en consumenten

Iedereen maakt dagelijks keuzes die invloed hebben op de ecologische voetafdruk. Het gezamenlijke doel is om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken.
Bewust beslissingen nemen begint bij kennis over de impact van de keuzes. De energie die we nodig hebben, de reizen die we maken, het voedsel dat we eten, de producten die we kopen hebben allemaal invloed op de ecologische voetafdruk. Een koolstofvoetafdruk is de totale hoeveelheid broeikasgassen die door onze acties ontstaan. De ecologische voetafdruk drukken we uit in tonnen CO2.

Voorkomen en versnellen
Door andere keuzes te maken kunnen we de ecologische voetafdruk verkleinen. Door bijvoorbeeld naar het werk te fietsen of minder vlees te eten, verlaag we direct de ecologische voetafdruk. Door huizen goed te isoleren verminderen we het verlies van warmte in de winter en koelte in de zomer en daarmee de uitstoot van CO2.

Door te kiezen voor een groendak met het Climate Credit Certificaat kunnen particulieren een belangrijke bijdrage leveren aan het groener en gezonder maken van de eigen stad en geven ze een belangrijke boost aan het creëren van groene banen in een circulaire economie.

—————————————————————————————————— Einde persbericht

Meer informatie kunt u vinden op greencitynederland.nl

Contact
Arvid Prigge
arvid@greencitynederland.nl

Zanden 47a Teuge