Home / Investeerder

Investering in De Recyclingfabriek

Circulair, duurzaam, groen

Om de vergroening van Nederland te versnellen bouwen we samen Clear Elastomers een recyclingfabriek waar we van plastics en rubber uit autobanden, kabels en autoruiten 100% circulaire producten gaan maken die gebruikt worden voor de aanleg van groene daken en gevels, waterbuffering en systemen voor de isolatie van warmte, koude en geluid.

Maak nu het verschil

Daarom investeren we in een groene, duurzame woon- en werk- en leefomgeving. Geen technologische beloftes voor de toekomst maar bewezen oplossingen die vandaag nog uitgerold kunnen worden en direct verschil maken.

Versnel de circulaire economie van Nederland

Green City Nederland zorgt voor de onafhankelijke beoordeling en certificering van deze projecten. Omdat het gaat om groenprojecten in de eigen omgeving kunnen we voortdurend de milieu-impact meten en monitoren. Met deze aanpak krijgt de vergroening van Nederland een economische waarde, levert u een zichtbare bijdrage aan het groener en gezonder maken van onze woon-, werk- en leefomgeving.

Deze zomer is er ruim 100.000 euro geïnvesteerd in De Recyclingfabriek
Zij werken al samen met Green City Nederland

Climate credits

Groene steden zorgen voor een directe bijdrage aan het verlagen van de CO2-uitstoot, het filteren van fijnstof en stikstof uit de lucht. En ze dragen bij aan een circulaire economie door het lokaal verwerken van materialen uit afvalstromen.

Climate Credits

177,030

Nieuwe banen

675,000,000

Groene daken

5,062,500,000

CO2 besparing per jaar