Home / Climate Credits

Energielasten omlaag voor iedereen

Met Climate Credits levert u een directe bijdrage aan het groener en gezonder maken van de woon- en leefomgeving van mensen die nu het hardst getroffen worden door de stijgend energielasten. Mensen die wonen in slecht geïsoleerde huurwoningen uit de jaren 80 krijgen door middel van investeringen in Climate Credits de kans om de kosten voor energie  omlaag te brengen.

Wijkbewoners, bedrijven en organisaties hebben allemaal last van de hoge energierekening, maar mensen met een kleine beurs ondervinden nu de meeste last van de stijgende energieprijzen. Door te investeren in Climate Credits helpt u niet alleen met het versnellen van de vergroening maar ook het omlaag brengen van de energiekosten van mensen die nu het hardst getroffen worden.

Met Climate Credits stimuleert u het gebruik van grondstoffen uit bestaande afvalstromen en kiest u voor onafhankelijk gecertificeerde producten met een lange-termijn-kwaliteit op het gebied van duurzaamheid. Door het valideren en certificeren van de bouwtechnische kwaliteit, en het monitoren van de CO2-reductie ontstaat er een hoog rendement gedurende de hele levenscyclus van elk project.

De certificaten van Climate Credits worden door geaccrediteerde partijen onafhankelijk gevalideerd en vormen een solide investering in een wereld met een nieuwe, groene en gezonde economie. Climate Credits worden uitgegeven en beheerd door het Green City Fund, een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Met deze gedegen aanpak is uw bijdrage niet alleen meetbaar maar komt deze ook direct ten goede aan mensen die het meeste baat hebben bij een groene en gezonde leefomgeving.

Omdat er rekening wordt gehouden met de invloed op de hele keten zetten we met de Climate Credits een belangrijke volgende stap op het gebied van verduurzaming en klimaatadaptatie. Onafhankelijke partijen beoordelen en certificeren plannen, producten en projecten op het gebied van CO2-reductie volgens de Europese standaard, de druk op het milieu (hergebruik van grondstoffen) de klimaatadaptatie (waterbuffering) en de bijdrage aan biodiversiteit. Daarnaast wordt door middel van sensortechnieken data verzameld zodat we een reëel beeld krijgen van de daadwerkelijke impact op ons leefmilieu.

Met Climate Credits van Green City Nederland wordt het vergroenen en verduurzamen van Nederland meetbaar gemaakt en gekoppeld aan een economische waarde. Door het op deze manier certificeren van uw groendak of -gevel creëert u een solide investering en helpt u mee aan het groener en gezonder maken van onze directe woon- werk en leefomgeving.

Verkoelde omgeving

Betere isolatie

Gerecycled materiaal

Circulaire economie

177,030

Nieuwe banen

675,000,000

Groene daken

5,062,500,000

CO2 besparing per jaar