Home / Climate Credits

Climate Credits

Met Climate Credits levert u een directe bijdrage aan het groener en gezonder maken van onze woon-, leef-, en werkomgeving. Wijkbewoners, bedrijven en organisaties hebben allemaal een ecologische footprint op basis van de energie die ze gebruiken, de producten die ze aanschaffen, en de grondstoffen die ze nodig hebben voor de productie van goederen.

Met elkaar moeten we natuurlijk zoveel mogelijk onze ecologische voetafdruk verkleinen, maar door te investeren in Climate Credits is het nu mogelijk om naast de compensatie van de eigen uitstoot de vergroening en verduurzaming van Nederland enorm te versnellen.

Met Climate Credits stimuleert u het gebruik van grondstoffen uit bestaande afvalstromen en kiest u voor onafhankelijk gecertificeerde producten met een lange-termijn-kwaliteit op het gebied van duurzaamheid. Door het valideren en certificeren van de bouwtechnische kwaliteit, en het monitoren van de CO2-reductie ontstaat er een hoog rendement gedurende de hele levenscyclus van elk project.
De certificaten van Climate Credits worden door geaccrediteerde partijen onafhankelijk gevalideerd en vormen een solide investering in een wereld met een nieuwe, groene en gezonde economie.

Omdat er rekening wordt gehouden met de invloed op de hele keten zetten we met de Climate Credits een belangrijke volgende stap op het gebied van verduurzaming en klimaatadaptatie. Onafhankelijke partijen beoordelen en certificeren plannen, producten en projecten op het gebied van CO2-reductie volgens de Europese standaard, de druk op het milieu (hergebruik van grondstoffen) de klimaatadaptatie (waterbuffering) en de bijdrage aan biodiversiteit. Daarnaast wordt door middel van sensortechnieken data verzameld zodat we een reëel beeld krijgen van de daadwerkelijke impact op ons leefmilieu.

Met Climate Credits van Green City Nederland wordt het vergroenen en verduurzamen van Nederland meetbaar gemaakt en gekoppeld aan een economische waarde. Door het op deze manier certificeren van uw groendak of -gevel creëert u een solide investering en helpt u mee aan het groener en gezonder maken van onze directe woon- werk en leefomgeving.

Verkoelde omgeving

Betere isolatie

Gerecycled materiaal

Circulaire economie

177,030

Nieuwe banen

675,000,000

Groene daken

5,062,500,000

CO2 besparing per jaar